ĮKAINIAI

 

1. Labai mažos įmonės, ne PVM mokėtojos – kaina nuo 30 Eur už mėnesį. Labai maža įmonė – tai vienas darbuotojas, iki 10 pirkimo ir pardavimo sąskaitų per mėnesį, banko išrašas – ne daugiau kaip vieno puslapio.

 

2. Mažos įmonės – kaina nuo 100 Eur už mėnesį.
Maža įmonė – tai ne daugiau, kaip penki darbuotojai, iki 50 pirkimo ir pardavimo sąskaitų per mėnesį, banko išrašas – ne daugiau kaip trijų puslapių, ilgalaikio turto, atskaitingų asmenų apskaita.

 

3. Vidutinė įmonė – kaina nuo 300 Eur už mėnesį. Paslaugų sąrašas aptariamas individualiai.

 

4. Vyriausiojo buhalterio paslaugos, kai pirminiai duomenys vedami kliento įmonėje. Paslaugų sąrašas aptariamas individualiai.

 

5. Atlyginimų paskaičiavimas. Tik skaičiuojant atlyginimus :už vieną darbuotoją – 15 Eur.Pateikiant deklaracijas VMI ir VSDFV – kaina aptariama individualiai.

 

UAB AMESTA